Cele Projektu

„Run 4 a smile” (czyli „Bieg po uśmiech”) to projekt realizowany przez międzynarodową grupę studentów WSB-NLU już po raz piąty (pierwsza edycja miała miejsce 14 czerwca 2014r.,  druga 31 maja 2015r., trzecia 5 czerwca 2016r., a czwarta 3 czerwca 2017).

Naszym głównym celem jest zorganizowanie biegu charytatywnego dla dzieci (w czterech kategoriach wiekowych) i dla dorosłych oraz imprezy plenerowej. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 02 czerwca 2018r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego, Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz stadionu LKS Jedność.

Zebrane fundusze (nasz plan to: 8 000zł) zostaną przeznaczone w całości na leczenie  i rehabilitację 8-letniego Kacperka Matusika cierpiącego na niedowład nóżek i rączek oraz epilepsję, podopiecznego Stowarzyszenia SURSUM CORDA

Pozostałe cele projektu:

  • ukazanie Nowego Sącza jako miasta międzynarodowego;
  • krzewienie idei pomocy osobom potrzebującym i postaw społecznych temu sprzyjających wśród mieszkańców i rezydentów Nowego Sącza;
  • promowanie atrakcji turystyczno – kulturalnych Nowego Sącza;
  • propagowanie aktywnego, zdrowego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i dorosłych;;
  • doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami wśród studentów WSB-NLU.